AfiSort SR třídění


Automatizovaný systém třídění pro ovce & kozy
 

Střední a velké farmy ovcí & koz ošetřují velké
množství zvířat každý den.
Plodnost , březost , post partum, a veterinární
zásahy pro nemocné zvířata, jsou jen malým
seznamem kontrol a vyšetření, které musí farmáři
vykonávat zcela pravidelně.
Třídění a monitoring zvířat jsou důležité a nezbytné
úkony pro každou farmu. Tato činnost znamená
značnou spotřebu času, vyžaduje analýzu dat a
může tak často vést i k zanedbání potřebné péče.
Úkol sledování a nalezení požadovaného
zvířete v anonymní mase je tak časově náročný, jako
hledání jehly v kupce sena a logicky vyžaduje
extra pracovní sílu potřebnou na farmě.
AfiSort SR automatizovaný systém třídění ovcí & koz,
je pak jednoznačně to nejefektivnější řešení pro ošetření
zvířat na farmě.

AfiSort SR je počítačově řízený systém třídění zvířat,
speciálně navržený pro přímý provoz na farmách ovcí & koz.
Využívá komplexní AfiShepherd databázi - přesná a
konzistentní metoda automatickéko výběru
a třídění zvířat ze stáda.
 

 

Více informací zde : AfiSort_SR_cze.pdf (215,9 kB)

Praktickou ukázku systému najdete v sekci Video.