Paralelní dojírny

  • robustní konstrukce stání side by side (vedle sebe) určené pro dojení zezadu s roztečí 730 mm
  • vhodné především pro velká stáda
  • minimální délka zkracuje nástupní časy krav do dojírny
  • vysoká produktivita práce, zkrácení přechodů obsluhy
  • minimalizují se případy skopnutí dojicího stroje
  • stání je vybaveno nerezovým defekačním štítem zakončeným korytem na odvádění výkalů
  • součástí stání je nerezový kryt pro montáž vzduchotechniky, pulzátorů a řídících ventilů
  • dojírnu lze vybavit různými stupni automatizace procesu dojení včetně měření mléka a identifikací