Příslušenství dojíren

Mechanický přihaněč MP-97 a AGV2000

Přihaněč zabezpečuje nejen automatické nahánění krav do dojírny, ale současně provádí oddělení jednotlivých skupin. Dojení s mechanickým přihaněčem tak usnadňuje nástup dojnic do dojírny, a tím výrazně zvyšuje produktivitu práce. Doplňkovým zařízením je zvuková signalizace při chodu přihaněče a elektrický ohradník. Přihaněč lze instalovat do prostoru čekárny obdélníkového půdorysu.

Recyklace vody

Dezinfekční automat lze vybavit zařízením na vypouštění dezinfekčního roztoku do zvláštní nádrže. Tuto zachycenou vodu je možno použít na oplach podlahy, stěn dojírny nebo na čištění pohybových uliček. Zachytává se pouze technologická voda s dezinfekčním roztokem, což má i ekologický význam, protože v nádrži dojde k neutralizaci kyselého a zásaditého dezinfekčního roztoku. Toto zařízení významně snižuje spotřebu vody.

Teplovzdušné vytápění

Principem vytápění je využití odpadního tepla ze strojovny, které je vedeno vzduchotechnickým kanálem k vytápění prostoru dojírny. Úspora nákladů za vytápění dojírny je minimálně 40%.