Rybinové dojírny

 • nejpopulárnější a nejrozšířenější
  typ dojíren
 • vhodné především pro střední
  a velká stáda
 • vytváří příznivé pracovní podmínky
  pro obsluhu
 • dojnice jsou postaveny šikmo
  vedle sebe
 • ovládání vstupních a výstupních branek je pomocí pneumatických mechanismů, nebo ruční pomocí pákového mechanismu
 • dojírny lze vybavit různými stupni automatizace procesu dojení včetně měření mléka a identifikace

Uspořádání rybinových dojíren může být také v provedení POLYGON nebo TRIGON. 

Polygonové a trigonové dojírny v porovnání s klasickými rybinovými dojírnami mají řadu výhod:

- menší skupiny dojených krav umožňují rychlejší střídání skupin a tím zvyšují průchodnost
  dojíren
obsluha má lepší přehled o dojnicích

 

Konstrukční typy nabízených rybinových dojíren:
 

Stání rybinové dojírny KLASIK
Stání rybinové dojírny IDEAL
Stání rybinové dojírny PRES
Stání rybinové dojírny RAPID EXIT