Tandemové dojírny

  • individuální přístup ke zvířeti
  • vhodné především pro malé a střední velikosti stád
  • vysoká produktivita práce
  • dokonalý přehled o tělesném rámci dojnice
  • velikost a tvar tandemové dojírny lze přizpůsobit stavebním podmínkám do tvaru U a L, případně jednostranné
  • provoz tandemové dojírny může být plně automatizován
  • ovládání branek je pomocí ručních pákových mechanismů nebo pneumatických mechanismů a nebo plně automatické (autotandem)
  • dojírnu lze vybavit různými stupni automatizace procesu dojení včetně měření mléka a identifikací

Řídící jednotka autotandemové dojírny ATA-25, která zajišťuje plně auto-matický provoz dojírny. Obsluha po nasazení dojicího stroje nemusí již sledovat proces dojení. Takto koncipované dojírny, se doporučuje vybavit atutomatickou dezinfekcí struků po dojení. ATA-25 umožňuje i přepnutí na ruční provoz a ovládat tak branky z klávesnice řídící jednotky.