Management software

AfiFarm

AfiFarm je komplexní modulární systém, určený pro efektivní vedení a kontrolu stáda skotu. Uživatel dostává vždy aktuální podrobný přehled o jednotlivých dojnicích i celém stádu, jejich chování a zdravotním stavu. Systém zpracovává automaticky získaná data a vytváří denní sestavy a barevné grafy pro lepší podmínky řízení stáda. 
Více informací zde : AfiFarm_cze.pdf (112,5 kB)


Zvýšení vodivosti mléka a současný pokles nádoje ukazuje na zánět

Základní modul programu je možné kdykoliv stavebnicově rozšířit o celou řadu přídavných modulů, dle přání zákazníka.

K dispozici jsou tyto moduly:

AFIMIK - modul dojení

Systém vyhodnocuje a zaznamenává data získaná v dojírně. Data zahrnují údaje o nádoji, elektrické vodivosti mléka (včasné odhalení zánětů), době dojení a efektivnosti práce obsluhy. Automatická identifikace navíc umožňuje sledovat pohybovou aktivitu a tím  přesně určit říji krav. Více informací zde : AfiMilk_cze.pdf (191,8 kB)

                             Informace o průtokoměrech mléka zde : AfiLite_cze.pdf (147,2 kB)
                                                                                        AfiFlo_cze.pdf (603 kB)

 
AFIACT - modul aktivity

Základní systém pro sledování pohybové aktivity. Může být instalován 
na farmách, kde není systém AFIMILK, nebo lze tento systém využít i pro sledování říje u jalovic. Pohybová aktivita je měřena 24 hodin pomocí pedometru upevněného na noze zvířete.
Více informací zde : AfiAct_cze.pdf (928,8 kB)

                                                          AfiAct2_cze.pdf (111,5 kB)

 

AFIFEED - modul krmení

Systém je určen pro řízení automatických krmných boxů. Program kalkuluje a přiděluje krmné dávky pro každou dojnici na základě dat
o jejím aktuálním stavu.

 
 

AFISORT - modul třídění

Automatický průchozí třídící systém, který selektuje krávy dle zadaného klíče pro účely veterinárních a inseminačních zákroků.
Více informací zde : AfiSort_cze.pdf (103,9 kB)

 

 

AFIWEIGH - modul vážení

Modul automatického průchozího vážení. Údaje z tenzometrické váhy jsou dlouhodobým odrazem zdravotního stavu zvířete a slouží také jako další aspekt při rozhodování o inseminaci.
Více informací zde : AfiWeigh_cze.pdf (138,2 kB)

 
 

AFIPAINT - modul značení

Modul efektivního automatického barevného značení zvířat, pro jejich vzájemné odlišení ve stádě za nejrůznějšími účely (např. barevné označení léčených dojnic).
 

  

AFILAB - real-time analýza mléka

Měřící zařízení pro měření složek mléka (měření obsahu tuku, proteinu, laktózy a úrovně PSB). Detekuje přítomnost krve v mléce. Umožňuje automatické řízení separace mléka. Instaluje se přímo do dojírny, mezi průtokoměr mléka a sběrné potrubí. Měření je kontinuální během celé směny dojení a naměřená data z jednotlivých směn jsou k dispozici u každé dojnice.
Více informací zde : AfiLab_cze.pdf (65,6 kB)
                             AfiLab2_cze.pdf (719,9 kB)


 

AFIPALM - modul elektronického diáře

Modul umožňuje uživateli pracovat s AfiFarm databází i mimo hlavní počítač.Uživatel tak získá možnost zjistit okamžitě potřebné údaje o stádu i během práce v provozu mimo svoji kancelář (např. ve stáji). Data programu AfiFarm z hlavního PC se nahrají do diáře a poté slouží uživateli při rozhodování o provedení nejrůznějších ošetření zvířat. Současně je možné pomocí diáře zadávat k jednotlivým zvířatům také nové údaje a ty pak opět automaticky nahrát zpět do hlavního PC a aktualizovat tak systém AfiFarm.

 
AFI2GO - modul el. diáře s integrovanou čtečkou pedometrů

Nástupce diáře AFIPALM, se zvýšenou odolností pro práci ve stáji. Navíc obsahuje speciální anténu pro přímou identifikaci zvířete pomocí jeho pedometru, tj. rychlé automatické vyhledání dat zvířete v AfiFarm databázi. Ukázku praktického použítí najdete v sekci video zde.
Více informací zde : Afi2Go_cze.pdf (459,6 kB)

 


Mimo tyto volitelné moduly, lze systém navíc ještě doplnit také o následující programové nástavby:

ACE - AfiFarm Centrální Evidence

Programový doplněk k systému AfiFarm pro vedení centrální evidence skotu. Systém je dimenzován i pro vedení agendy u více stájí v rámci podniku a pro vzájemné přesuny mezi těmito stájemi. Cetrifikováno Českomoravskou společností chovatelů.
 

 

KU - Kontrola Užitkovosti

Program pro evidenci výsledků testů mléka. Program umožňuje získávat a zobrazovat výsledky pravidelné kontroly užitkovosti v elektronické formě. Databáze programu KU se pravidelně aktualizuje dle výsledků nových kontrol, přičemž všechny předchozí kontroly jsou v programu zachovány a je možné je kdykoliv zobrazit. Výsledky testu mléka je možné zcela automaticky exportovat do systému AfiFarm. Program také slouží pro pravidelnou autokalibraci zařízení AFILAB.

 

IV - Inseminační výkaz

Program pro zasílání dat reprodukce (inseminace a vyšetření březosti), jejichž evidence je vedena prostřednictvím programu AfiFarm. Aplikace automaticky exportuje příslušná data z AfiFarm databáze za zvolené období a převádí je do formátu vhodného pro automatizované zpracování, prováděném na centrálním počítači Plemdat (www.plemdat.cz). Ukázka výkazu : Výkaz.jpg