Systém identifikace

Systém identifikace zvířat je nepostradatelným nástrojem pro efektivní řízení stáda.

Manuální identifikace

 • Číslo zvířete se zadává ručně pomocí klávesnice na ovládacím panelu průtokoměru.
 • Tento systém je vhodný především pro menší (tandemové) dojírny a lze kdykoliv rozšířit na automatický systém.

Automatická identifikace

Základním prvkem automatické identifikace je pedometr připevněný na noze zvířete, který sleduje pohybovou
aktivitu 24 hodin denně.

Pedometr je nástroj k dosažení optimální plodnosti stáda a včasnému řešení problémů reprodukce, čímž dochází k významné úspoře času a finančních prostředků.

  

 Co hovoří pro pedometr:

 • lepší kontrola říje umožňuje zkrácení intervalu otelení
 • menší ztráty u vysokoprodukčních dojnic, jejichž říje není v běžném případě
  zřetelně rozpoznána
 • sníží se počet opakovaných inseminací díky přesné signalizaci říje
 • více získaných telat od jedné dojnice
 • odhalení dojnic s tichou a krátkou říjí
 • sledování zdravotního stavu
 • snížení brakace z důvodu problémů reprodukce


Klasická verze pedometru: 

- obsahuje jedinečné ID číslo zvířete
-  zaznamenává pohybovou aktivitu 
   24 hodin denně 

 •  

 

 

  Pedometr Plus:

- obsahuje jedinečné ID číslo zvířete
- zaznamenává pohybovou aktivitu 
  24 hodin denně

- měří navíc dobu & periodu ležení
- sledování kvality lože
- sledování komfortu zvířat (welfare)
- výstraha blížícího se otelení
- vylepšený aerodynamický tvar

 

Údaje z pedometru jsou odečítány pomocí antény umístěné v dojírně, nebo v případě sledování pohybové aktivity jalovic ve stáji. Podle typu a počtu antén rozlišujeme dva typy automatické identifikace:

Automatická obchozí identifikace
 • Rámová anténa je umístěna před vstupní brankou do dojírny.
 • Dojnice je identifikována při průchodu anténou a dle pořadí přiřazena
  k jednotlivému stání dojírny.
   
Automatická bodová identifikace
 • Anténa je umístěna na každém stání dojírny.
 • Dojnice může být identifikována kdykoliv v průběhu celého procesu dojení.
 • Zabraňuje posunutí a záměny dat o dojnicích v případě ztráty nebo závady pedometru.

 

   

Více informací zde : IDeal_cze.pdf (70,1 kB)
                             Pedometr_cze.pdf (115,5 kB)
                             PedometrPlus_cze.pdf (314 kB)

Porovnání obchozí a bodové identifikace najdete zde: Porovnani_ID.pdf (280,1 kB)